LOWA

8 producten

Sorteren

Positie Product Naam Prijs
Van hoog naar laag sorteren

8 producten

Sorteren

Positie Product Naam Prijs
Van hoog naar laag sorteren

LOWA wandelschoenen bij Baumsport

LOWA schoenen bestaat al bijna 100 jaar! En dat is natuurlijk niet voor niks, LOWA schoenen zijn al die jaren al toonaangevend in het wandelen en bergbeklimmen!

In het rustige Jetzendorf, ten noorden van München, richtte Lorenz Wagner, zoon van schoenmaker Johann Wagner, in 1923 het bedrijf LOWA op. De bedrijfsnaam staat voor de initialen van LOrenz WAgner. De passie voor schoenen en het vakmanschap zat de familie echt in het bloed. Dat blijkt wel uit het feit dat ook zijn twee broers Hans en Adolf schoe­nen­be­drijven hebben opgericht. Lorenz Wagner was een briljante knut­selaar en gepas­si­o­neerde schoenmaker. Hij werkte uren- en dagenlang aan leesten, modellen en zolen. Het succes­verhaal begon met de productie van tradi­tionele Beierse haferl­schoenen.

Het werk van Lorenz legde de basis voor het toekomstige succes van het bedrijf. Voor hem was een product pas klaar als het perfect paste en func­ti­o­neerde. Hij selec­teerde de beste leer­soorten uit de regio voor zijn schoenen en bouwde stabiele schachten en zolen. Het resultaat: duurzame en tijdloze kwali­teits­schoenen. De hoge kwaliteit van de met de hand gepro­du­ceerde “zwie­genähten” – een produc­tie­methode uit de bergen – maakte al aan het einde van de jaren twintig de eerste uitbreiding van het bedrijf nood­za­kelijk. Zo werd in 1930–1931 het eerste fabrieks­gebouw gebouwd. Daarnaast werd met berg­schoenen voor berg­jagers en geregen skischoenen de basis gelegd voor verder succes. Tege­lij­kertijd begon Sepp Lederer, de latere schoonzoon en erfgenaam van het bedrijf, als leer­jongen in het bedrijf.

In 1937 komt LOWA schoenen met iets nieuws

Vitale Bramani en Ettore Casti­glioni vinden in juli de rubberen Vibram®-zool uit en laten die door talloze berg­be­klimmers testen.

In 1970 herkenden Berti en Sepp de tekenen van de tijd en inves­teerden ze in de nieuwe kunst­stof­tech­nologie, waardoor het bedrijf in de jaren daarna steeds weer nieuwe mijlpalen bereikte. Zo werd al snel een van de eerste poly­ure­thaan­spuit­ma­chines in gebruik genomen. Aan de produc­tiekant brachten de eerste Vulka-zolen enkele baan­brekende vernieu­wingen met zich mee: ze combi­neerden 100% vocht­be­scherming, koude-isolatie en vorm­vastheid in één product.

In de jaren 70 werd LOWA ook een succesvolle skischoe­nen­fa­brikant. Het succes op dat gebied is te danken aan het in 1972 geïn­tro­du­ceerde “Air”-systeem, dat bij skischoenen met lucht­kus­sentjes voor een optimale pasvorm zorgt. Zo zette LOWA weer inno­vatieve accenten. Het succes kwam in 1977 uitein­delijk tot uitdrukking in de verkoop en dat maakte een uitbreiding van het bedrijf onver­mij­delijk. Er werden twee nieuwe produc­tie­hallen gebouwd bij de hoofd­ves­tiging in Jetzendorf en de insol­ventie uit de jaren 50 was over­wonnen.

Ook in de jaren 80 werd de succesvolle bedrijfs­strategie op basis van constante innovatie voortgezet. Zo markeerde het in 1982 op de markt verschenen model “TREKKER” de “geboorte” van de trek­king­schoenen.

Een briljant idee in de schoen­ont­wik­keling bepaalde de koers voor een nieuwe product­ca­tegorie – multi­func­tionele schoenen – en succes op lange termijn. De eerste RENEGADE kwam op de markt, een best­seller die nu, meer dan 20 jaar later, in bijna 100 verschillende versies verkrijgbaar is. Dit maakt de licht­gewicht allrounder tot een van de best verkochte outdoor­schoenen in Europa – in 2017 werd al het vijf miljoenste paar verkocht.

Voordat de RENEGADE op de markt kwam, waren er alleen zware, geknepen wandel­schoenen en geen lichte modellen voor korte tochtjes. Met de tot dan toe gebrui­kelijke gelijmde constructie kon echter geen gewichts­ver­min­dering worden bereikt. Een compleet nieuwe tech­nologie voor wandel­schoenen was uitein­delijk de oplossing. De zool werd niet meer gelijmd, maar direct aangegoten en zo verbonden met de schacht.

Vervolgens werden LOWA-schoenen voor het eerst ook in Spanje, Portugal en Andorra aangeboden, waardoor het bedrijf zijn markt­positie in Europa verder kon uitbreiden.

In 1998 werden ongeveer 600.000 schoenen verkocht en behaalde LOWA een omzet van ongeveer 70 miljoen Duitse mark. Met deze uitstekende uitgangs­positie begon het bedrijf het nieuwe millennium met een uitgebreid product­as­sor­timent. De markt ontwikkelde zich zeer goed en LOWA kon zijn eigen markt­positie voort­durend uitbreiden. Bovendien was het verkoop­part­nerschap met Performance Sport Russia de opmaat naar een nieuwe, belangrijke stap in de richting van inter­na­ti­o­na­li­sering.

Net voor het einde van het jaar 2000 werd een ander belangrijk doel bereikt. Met inno­vatieve producten en topkwa­liteit “Made in Europe” produ­ceerde en verkocht LOWA voor het eerst meer dan een miljoen paar schoenen per jaar. LOWA werd zo een constante in de Europese schoenen- en sport­de­tail­handel. Toch bleef LOWA trouw aan zijn traditie en zijn oorsprong en vierde het in 2003 zijn 80-jarig bestaan. Als verreweg de grootste werkgever in het landelijke Jetzendorf commit­teerde het bedrijf zich duidelijk aan Duitsland als produc­tie­locatie en aan zijn hoofd­ves­tiging.

LOWA veroverde in 2005 ook China en daarmee de Azia­tische markt: de samen­werking met de Chinese partner Nanjing Biancheng Sports begon veel­be­lovend.

Nog geen 10 jaar nadat de magische grens van 1 miljoen werd door­broken, werd een andere lang­ver­wachte mijlpaal bereikt. LOWA verkocht in 2010 voor het eerst meer dan twee miljoen paar schoenen en trot­seerde daarmee de crisis die al sinds 2008 aanhield. Het bedrijf schreef daarmee een nieuw hoofdstuk van zijn indruk­wekkende succes­verhaal en verstevigde zijn positie als belangrijk partner van de vakhandel wereldwijd. Voor zijn voor­uit­ziende blik en regionale verbon­denheid als directeur van LOWA werd Werner Riethmann in 2011 onder­scheiden met de Beierse Orde van Verdienste.

Zeer vriendelijke no nonsense bejegening. Goeie deal met inruil. Aanrader.